Home Legal notices

Legal notices

© This website and all its content are owned by Mirror Image Photography & Film and are protected
by (international) copyright laws and treaties. All rights reserved. Publication of materials is not
allowed without prior written consent.

Deze website en alle daarop gepubliceerde materialen zijn eigendom van Mirror Image Photography & Film en vallen onder de bescherming van (internationale) auteurswetten en verdragen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mirror Image, mag geen enkel deel van deze website of haar inhoud gebruikt worden voor welk doel dan ook.

Please read our full legal notice (English and Dutch language/ Engelse en Nederlandse taal).


Meer gegevens over auteursrecht op foto's vindt u in dit handige A4-tje dat is opgesteld door DuPho.

 

¤ As a member of Dutch Professional Photographers - DuPho-, the Association of Dutch Professional Photographers, we use the General Terms of DuPho, version of August 2016 and filed with the Court of Amsterdam under reference number 66/2016.

General terms (English language)

Mirror Image Photography & Film is lid van DuPho, de beroepsvereniging van professionele fotografen in Nederland en gebruikt de Algemene Voorwaarden van DuPho, versie augustus 2016, gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016.

Algemene voorwaarden (Nederlandse taal)

 

¤ Please click here for our privacy statement under the General Data Protection Regulation (GDPR) (Dutch language only, English version will be available soon).

Klik hier voor onze Privacyverklaring c.q. Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Nederlandse taal)